Дойчин Атанасов

Дойчин Атанасов
GitHub
ironsmile
Сайт
ironsmile@gmail.com

Теми

 • Първо предизвикателство
 • Go 1.4beta1
 • cgo в действие върху math.h
 • The Gopher Gala hackathon
 • Отговори

  Инсталирайте си Go

  Петиция Happy User

  Първо предизвикателство

  Code Editor / IDE за go

  Второ предизвикателство

  Първа задача

  Втора задача

  Странно поведение на net.Listen

  Трета задача

  [Проект] Raytracer

  [Проект] Spam Filter

  [Проект] Artificial life simulation

  [Проект] Godarena

  [Проект] Automation

  [Проект] ics-go

  [Проект] Generala

  [Проект] Stress tester

  Защита и контролно