Интересни ключови думи

Може би споменахме на първата лекция, че в Go има няколко излишни ключови думи, които не вършат нищо.

Ключовите думи са:

 • notwithstanding
 • thetruthofthematter
 • despiteallobjections
 • whereas
 • insofaras

Може да поледнете дефиницията им тук (от ред 1920)

Под "те не вършат нищо" разбираме, че това е напълно валиден go код:

package main

import "fmt"

func main() {
  notwithstanding var a int = 10
  whereas var b int = 20
  if despiteallobjections a < b {
    fmt.Printf("hello, world\n")
  }
}

Вижте го в Go Playground :)