Решения на ExpireMap

Към задачата

19 решения

Име Точки Изпълнение
Йосиф Цветков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 2 Редове: 258 Коментари: 3
Цветелина Борисова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 7 Редове: 196 Коментари: 5
Калина Бухлева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 6 Редове: 291 Коментари: 3
Йордан Пулов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 4 Редове: 310 Коментари: 1
Ясен Висулчев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 6 Редове: 264 Коментари: 7
Любомир Райков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 7 Редове: 185 Коментари: 1
Ангел Цанев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 6 Редове: 248 Коментари: 1
Илия Ячев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 3 Редове: 208 Коментари: 3
Александър Ваканин Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 3 Редове: 290 Коментари: 2
Иван Боршуков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 25 Редове: 209 Коментари: 2
Любомир Коев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 4 Редове: 226 Коментари: 0
Евгений Бояджиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 24 Редове: 222 Коментари: 0
Шенай Мустафа Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 14 Редове: 339 Коментари: 0
Диян Димитров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 16 Редове: 257 Коментари: 0
Мартин Добрев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 3 Редове: 268 Коментари: 0
Красимир Стойков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 5 Редове: 171 Коментари: 1
Иван Главчев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 7 Редове: 255 Коментари: 0
Стоян Трифонов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 10 Редове: 275 Коментари: 0
Йончо Йончев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 25 Редове: 145 Коментари: 0