Решения на Log Parsing

Към задачата

26 решения

Име Точки Изпълнение
Михаил Стойков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Илия Ячев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 7
Йосиф Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 12
Иван Главчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 4
Ангел Цанев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 2 Редове: 53 Коментари: 4
Ясен Висулчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 9
Иван Боршуков Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 4
Диян Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 4
Дойчин Атанасов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 3
Любомир Коев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 7
Цветелина Борисова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 6
Мартин Добрев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 4
Любомир Райков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 2
Александър Деспотов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 4
Станислав Гатев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 2
Калина Бухлева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 2
Стоян Желязков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 2
Йордан Пулов Точки: 10 (2 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 2 Редове: 50 Коментари: 1
Александър Ваканин Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 4
Никола Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 2
Евгений Бояджиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 3
Красимир Стойков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 4
Йончо Йончев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 2
Георги Фарашев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 4
Стоян Трифонов Точки: 10 (2 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 2 Редове: 50 Коментари: 4
Шенай Мустафа Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 2