Как (не) работят компютрите (2)

09.12.2014

Преговор

Как User space достъпва kernel space

... а какво всъщност са interrupt-и?

System Calls in x86/x64

Преговор (OS building blocks)

... а какво всъщност е виртуална памет?

Как изглежда един процес във виртуалната памет?

Memory management

Manual memory management

Garbage collection

Преговор (изпълнение на код)

Преговор (изпълними файлове)

Изпълнимите файлове на твърдия диск

Какво съдържа един native DLL/so

В чисто C и C++

В Java/.NET

Скриптовите езици

Go

Въпроси?