Обработване на грешки

21.10.2014

Въпрос за мъфин #1

Могат ли да се наследяват типове?

Въпрос за мъфин #2

По какво се различава синтаксисът за викане на метод върху обект и върху указател към обект?

Въпрос за мъфин #3

За какво можем да използваме таговете на поле в struct?

Въпрос за мъфин #4

Какво е метод? Могат ли да се добавят методи извън пакета, в който е дефиниран типът?

Въпрос за мъфин #5

Как да накараме наш тип да имплементира интерфейс?

Бонус въпрос за ДВА мъфина!

Дайте дефиниция на полиморфизъм, с три думи без да използвате чуждици!

...

Имало едно време чисто С

Пример в C

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>

extern int errno;

int main ()
{
  FILE* pf = fopen("unexist.txt", "rb");
  if (pf == NULL)
  {
    fprintf(stderr, "Value of errno: %d\n", errno);
    perror("Error printed by perror");
    fprintf(stderr, "Error opening file: %s\n", strerror(errno));
  }
  else
  {
    fclose(pf);
  }
  return 0;
}

Имало едно време един език Go

Има грубо-казано 2 начина

Връщане на грешка

type error interface {
  Error() string
}
type PathError struct {
  Op string  // "open", "unlink", etc.
  Path string // Файлът с грешката
  Err error  // Грешката, върната от system call-a
}

func (e *PathError) Error() string {
  return e.Op + " " + e.Path + ": " + e.Err.Error()
}

Стандартна употреба

func CreateFile(filename string) {
  file, err = os.Create(filename)
  if err == nil {
    return
  }
  if e, ok := err.(*os.PathError); ok && e.Err == syscall.ENOSPC {
    deleteTempFiles()
    CreateFile(filename)
  }
}

defer

Пример:

func CopyFile(dstName, srcName string) (written int64, err error) {
  src, err := os.Open(srcName)
  if err != nil {
    return
  }

  dst, err := os.Create(dstName)
  if err != nil {
    return
  }

  written, err = io.Copy(dst, src)
  dst.Close()
  src.Close()
  return
}

По-красивият, правилен и работещ начин е това:

func CopyFile(dstName, srcName string) (written int64, err error) {
  src, err := os.Open(srcName)
  if err != nil {
    return
  }
  defer src.Close()

  dst, err := os.Create(dstName)
  if err != nil {
    return
  }
  defer dst.Close()

  return io.Copy(dst, src)
}

Доуточнения

Три прости правила за defer (1)

func a() {
  i := 0
  defer fmt.Println(i)
  i++
  return
}

Три прости правила за defer (2)

func b() {
  for i := 0; i < 4; i++ {
    defer fmt.Print(i)
  }
}

Три прости правила за defer (3)

func c() (i int) {
  defer func() { i++ }()
  return 1
}

Примери

package main

import (
	"fmt"
)

func deferExample() {
  for i := 0; i < 5; i++ {
    defer func(i int) {
      fmt.Printf(" %v", i)
    }(i)
  }
}

func main() {
	deferExample()
}

-

package main

import (
	"fmt"
)

func deferExample() {
  for i := 0; i < 5; i++ {
    defer func() {
      fmt.Printf(" %v", i)
    }()
  }
}

func main() {
	deferExample()
}

Паника!

Уточнения

Избягвайте ненужното изпадане в паника

recover

Example (1)

func g(i int) {
  if i > 3 {
    fmt.Println("Panicking!")
    panic(fmt.Sprintf("%v", i))
  }
  defer fmt.Println("Defer in g", i)
  fmt.Println("Printing in g", i)
  g(i + 1)
}

Example (2)

func f() {
  defer func() {
    if r := recover(); r != nil {
      fmt.Println("Recovered in f", r)
    }
  }()
  fmt.Println("Calling g.")
  g(0)
  fmt.Println("Returned normally from g.")
}

Example (3)

package main

import "fmt"

func main() {
  f()
  fmt.Println("Returned normally from f.")
}

func f() {
	defer func() {
		if r := recover(); r != nil {
			fmt.Println("Recovered in f", r)
		}
	}()
	fmt.Println("Calling g.")
	g(0)
	fmt.Println("Returned normally from g.")
}

func g(i int) {
	if i > 3 {
		fmt.Println("Panicking!")
		panic(fmt.Sprintf("%v", i))
	}
	defer fmt.Println("Defer in g", i)
	fmt.Println("Printing in g", i)
	g(i + 1)
}

Въпроси?